Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE ARK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE ARK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLARK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLARK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLARK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLARK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLARKS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLARKS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLARKT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLARKT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ARK 001 Roma Döneminde Kilikya Bölgesi Arkeolojisi 4 4 6
ARK 002 Bilim Tarihi 3 3 6
ARK 003 Yakındoğu Paleotiğindeki Tartışmalı Durumlar 4 4 6
ARK 004 Arkeolojik Malzemeler ve Özellikleri 3 3 6
ARK 005 Tarihlendirme Yöntemleri 3 3 6
ARK 006 Paleoiklim ve Sosyal Değişim 4 4 6
ARK 007 Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 1 4 4 6
ARK 008 Arkeometride Kimyasal method ve Teknikler 2 4 4 6
ARK 009 Batı Anadolu Arkeolojisi 4 4 6
ARK 010 Spektroskobik Yöntemler (Methods of Spectroscopy) 3 3 6
ARK 012 Anadolu Maden Gelişimi ve Teknolojisi 4 5 6
ARK 014 Anadolu'nun tarihi Coğrafyası 4 4 6
ARK 501 Arkeometri 3 3 9
ARK 504 Arkeometri ve Yer Bilimleri 4 4 6
ARK 505 Teknoloji Tarihi 3 3 6
ARK 507 Bilim Felsefesi 3 3 6
ARK 509 Malzemenin Evrimi 3 3 6
ARK 510 Arkeometride Araştırma Yaklaşımları 3 3 6
ARK 511 Arkeometride Mikroskopik Analizler 3 3 6
ARK 513 Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması 3 3 6
ARK 518 Jeolojik ve Jeokimyasal Yöntemlerin Arkeometriye Uygulanması II 3 3 6
ARK 526 Arkeolojik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Hammaddeler II 3+1 3.5 6
ARK 529 Arkeolojik Eserlerin Yapımında Kullanılan Doğal Hammaddeler I 3+1 3.5 6
ARK 535 Topraktaki Major ve Minor Besin Elementlerinin Arkeo-Yaşam Alanlarının Tanımlanmasında Kullanımı I 3 3 6
ARK 539 Genel Arkeoloji 4 4 6
ARK 541 M.Ö. II.Bin Yılda Kizzuvatna Arkeolojisi 4 4 6
ARK 547 Eskiçağ Dillerinin Tarihsel Gelişimi 4 4 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler