Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE BB1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE BB2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLBB 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBB 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBB 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBB 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBBS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBBS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBBT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLBBT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BB 001 Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinin Prensipleri 4 4 6
BB 002 Sebze Gen Kaynaklarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi 4 4 6
BB 003 Bitkilerde Kromatografi Teknikleri 2 2 6
BB 004 Sebzecilikte Aşılama 3+1 3.5 6
BB 005 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı 3 3 6
BB 006 Bitkilerde Fenolik Bileşikler 2 2 6
BB 007 Derim Sonrasında Enstrümantal Analiz 2 2 6
BB 008 Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon 2 2 6
BB 011 Turunçgil Fizyolojisi 4 4 6
BB 015 Derim Sonrası Laboratuar Tekniği 3+1 3.5 6
BB 017 Makromantarların Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik ve Moleküler Yön. 3 3 6
BB 023 Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Üretim Yöntemleri 2 2 6
BB 024 Bitki Büyüme Düzenleyiciler ve Meyvecilikte Kullanım Alanları 2 2 6
BB 025 Organik Tarım ve Genel Prensipleri 3 3 6
BB 027 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği I 2+2 3 6
BB 028 Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği 3 3 6
BB 029 Temel Biyokenoloji 3 3 6
BB 030 Bahçe Bitkileri Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler 4 4 6
BB 035 Turunçgillerde Beslenme Fizyolojisi 4 4 6
BB 036 Turunçgillerde Araştırma, Planlama ve Uygulama Teknikleri 4 4 6
BB 500 Özel Sebze Islahı 4 4 6
BB 504 Subtropik Meyveleri Islahı 4 4 6
BB 505 Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyolojisi 4 4 6
BB 506 Asma Islahı 3 3 6
BB 524 Ampelografi 3 3 6
BB 526 Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri 3+1 3.5 6
BB 529 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri 4 4 6
BB 533 Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar 4 4 6
BB 534 Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi 4 4 6
BB 536 Bitki Biyoteknolojisi 3+2 4 6
BB 546 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri II 4 4 6
BB 547 Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I 4 4 6
BB 549 Bağcılıkta Plantasyon Teknikleri 3+1 4 6
BB 550 Topraksız Bitki YetiştirmeTeknikleri 4 4 6
BB 552 Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulumaları 3+1 3.5 6
BB 553 Sera Sebzeciliğinin Prensipleri 4 4 6
BB 560 Taze Doğranmış Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası 2 2 6
BB 562 Subtropik Meyve Türlerinde Yetiştirme Teknikleri 4 4 6
BB 563 Subtropik Meyve Türlerinde Çoğaltma Teknikleri 4 4 6
BB 568 Moleküler Genetik Uygulamaları 3+2 4 6
BB 571 Temel Moleküler Genetik 4 4 6
BB 575 Sebze Tohumculuk Tekniği 4 4 6
BB 577 Bitki Metabolizması 3+1 3.5 6
BB 581 Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası 3 3 6
BB 584 Turunçgillerde Melezleme Islahı 3 3 6
BB 587 Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi 4 4 6
BB 593 Süt Bitkilerinde Ağaçlar ve Çalılar 2 2 6
BB 595 Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri 2+2 3 6
BB 600 Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri 3 3 6
BB 602 Organik Turunçgil Yetiştiriciliği 2 2 6
BB 604 Bitkisel Ürünlerde Kalıntı ve Analiz Teknikleri 4 4 6
BB 605 Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri 4 4 6
BB 606 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği II 4 4 6
BB 608 Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları 4 4 6
BB 610 Kaktüs ve Sukkullent Bitkiler 3 3 6
BB 612 Yer Örtücü Süs Bitkileri 3 3 6
BB 613 Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri 4 4 6
BB 615 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği I 4 4 6
BB 617 Soğanlı, Yumrulu Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi 4 4 6
BB 618 İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkilerinde Uyum Süreci 2+1 2.5 6
BB 619 Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Genel Esasları 3+2 4 6
BB 620 Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği III 3+1 3.5 6
BB 622 Hasat Sonrasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler 4 4 6
BB 623 Meyve Ağaçları Fizyolojisi 4 4 6
BB 624 Bahçe Ürünlerinin Muhafazasında Yeni Teknolojiler 4 4 6
BB 625 Ultra Soğuk Koşullarda (Kriyorezervasyon) Muhafaza Yöntemleri ve Uygulamaları 2+2 3 6
BB 626 Asma Biyolojisi 3 3 6
BB 627 İç Mekan Süs Bitkileri 2 2 6
BB 629 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarımsal Üretimde Uygulama Alanları 4 4 6
BB 635 Bağcılıkta Araştırma Metodları 4 4 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler