Amaçlar

Bahçe bitkileri yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin bahçe bitkileri uzmanlık alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektörde çalışabilen aynı zamanda uluslararası çalışabilme, teknik bilgi, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olma, proje yapabilme, ekip çalışmasına yatkınlık, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin kazanmalarını sağlamaktır

Hedefler

Bahçe Bitkileri alanında kendini geliştirebilen, yeniliklere erişme ve izlemeyi sağlayabilen, analitik yaklaşımlarla sorunların çözümüne yönelik teoriler geliştirebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kuramsal ve uygulamalı son teknolojik bilgilerle donanımlı, sorunları analiz edebilme ve çözümleyebilme yeteneğinde, proje yazma, danışmanlık ve bilirkişilik yapma becerilerine sahip, sosyal, kültürel, toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenme bilincinde mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.