Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Açıkta Sebze Yetiştiriciliğinin Prensipleri
(BB001)
5 3 3 4 5 3 3 3 3 4 1 3 4
Ampelografi
(BB524)
4 3 3 4 5 4 4 3 2 2 2 3 3
Asma Biyolojisi
(BB626)
4 1 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 4
Asma Islahı
(BB506)
4 2 5 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4
Bağcılıkta Araştırma Metodları
(BB635)
3 1 4 3 5 4 5 4 3 4 2 3 3
Bağcılıkta Plantasyon Teknikleri
(BB549)
5 2 3 4 5 3 3 2 2 4 2 3 3
Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri
(BB600)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği I
(BB615)
4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5
Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği II
(BB606)
3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4
Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası
(BB581)
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bahçe Bitkileri Islahında Kullanılan Moleküler Teknikler
(BB030)
- - - - - - - - - - - - -
Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği I
(BB027)
3 2 3 2 4 2 2 3 4 3 1 4 3
Bahçe Bitkileri Laboratuvar Tekniği III
(BB620)
3 2 3 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4
Bahçe Bitkilerinde Derim Sonrası Fizyolojisi
(BB505)
3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4
Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi
(BB534)
5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulumaları
(BB552)
4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5
Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar
(BB533)
2 3 4 4 2 2 2 4 3 4 2 3 3
Bahçe Bitkilerinin Çoğaltma Materyallerinin Organik Üretim Yöntemleri
(BB023)
4 4 5 4 4 5 3 5 4 4 3 4 4
Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon
(BB008)
3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
Bahçe Ürünlerinin Biyokimyası ve Analiz Teknikleri
(BB613)
4 4 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 5
Bahçe Ürünlerinin Muhafazasında Yeni Teknolojiler
(BB624)
5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5
Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I
(BB547)
4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3
Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri II
(BB546)
3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYEBB1)
4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5
Bitki Biyoteknolojisi
(BB536)
3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 -
Bitki Biyoteknolojisi Laboratuvar Teknikleri
(BB595)
- - - - - - - - - - - - -
Bitki Büyüme Düzenleyiciler ve Meyvecilikte Kullanım Alanları
(BB024)
4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3
Bitki Metabolizması
(BB577)
2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3
Bitkilerde Abiyotik Stres Fizyolojisi
(BB587)
4 3 5 4 2 4 2 5 3 3 2 1 3
Bitkilerde Fenolik Bileşikler
(BB006)
4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 4 4 5
Bitkilerde Kromatografi Teknikleri
(BB003)
3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4
Bitkilerde Moleküler Islah Teknikleri
(BB605)
3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4
Bitkisel Ürünlerde Kalıntı ve Analiz Teknikleri
(BB604)
4 3 4 5 4 3 5 4 3 5 3 5 4
Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı
(BB005)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri
(BB526)
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Derim Sonrası Laboratuar Tekniği
(BB015)
5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5
Derim Sonrasında Enstrümantal Analiz
(BB007)
5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5
Hasat Sonrasında Meydana Gelen Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimler
(BB622)
- - - - - - - - - - - - -
İç Mekan Süs Bitkileri
(BB627)
5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 2 2 3
İklim Değişikliği ve Bahçe Bitkilerinde Uyum Süreci
(BB618)
4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 5 3 3
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarımsal Üretimde Uygulama Alanları
(BB629)
5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4
Kaktüs ve Sukkullent Bitkiler
(BB610)
5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 2 4 5
Kesme Çiçek Yetiştiriciliğinin Genel Esasları
(BB619)
5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 3 5
Makromantarların Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik ve Moleküler Yön.
(BB017)
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4
Meyve Ağaçları Fizyolojisi
(BB623)
5 4 3 3 3 4 5 5 5 4 3 5 4
Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri
(BB529)
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Moleküler Genetik Uygulamaları
(BB568)
3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
Organik Tarım ve Genel Prensipleri
(BB025)
4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5
Organik Turunçgil Yetiştiriciliği
(BB602)
4 2 1 3 2 3 3 1 1 3 3 4 1
Özel Sebze Islahı
(BB500)
5 3 3 3 5 3 2 5 4 5 3 4 3
Sebze Gen Kaynaklarının Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
(BB002)
5 3 2 2 3 2 3 4 4 4 1 4 4
Sebze Tohumculuk Tekniği
(BB575)
5 3 4 3 4 3 2 5 5 5 3 4 4
Sebzecilikte Aşılama
(BB004)
5 4 3 3 4 2 1 3 3 4 1 2 3
Seminer
(YLBBS102)
4 3 5 4 1 5 4 5 4 5 3 5 2
Sera Sebzeciliğinin Prensipleri
(BB553)
5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3
Soğanlı, Yumrulu Rizomlu Bitkilerin Fizyolojisi
(BB617)
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 3 5
Subtropik Meyve Türlerinde Çoğaltma Teknikleri
(BB563)
4 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 4 1
Subtropik Meyve Türlerinde Yetiştirme Teknikleri
(BB562)
4 2 3 1 1 2 2 1 3 3 - 1 1
Subtropik Meyveleri Islahı
(BB504)
4 3 3 4 2 2 3 2 1 3 3 4 1
Süs Bitkilerinde Çoğaltmanın Genel Esasları
(BB608)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4
Süt Bitkilerinde Ağaçlar ve Çalılar
(BB593)
- 2 1 - 2 3 3 2 3 3 2 3 3
Taze Doğranmış Ürünlerin Fizyolojisi, Ambalajlanması ve Muhafazası
(BB560)
3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4
Temel Biyokenoloji
(BB029)
- - - - - - - - - - - - -
Temel Moleküler Genetik
(BB571)
3 4 2 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3
Tez Çalışması
(YLBBT301)
5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 4
Tez Çalışması
(YLBBT302)
5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 4
Topraksız Bitki YetiştirmeTeknikleri
(BB550)
5 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3
Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği
(BB028)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Turunçgil Fizyolojisi
(BB011)
4 2 1 3 2 3 3 1 1 3 3 4 5
Turunçgillerde Araştırma, Planlama ve Uygulama Teknikleri
(BB036)
2 2 3 4 4 2 2 5 3 4 4 3 4
Turunçgillerde Beslenme Fizyolojisi
(BB035)
3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 2
Turunçgillerde Melezleme Islahı
(BB584)
4 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 4 1
Ultra Soğuk Koşullarda (Kriyorezervasyon) Muhafaza Yöntemleri ve Uygulamaları
(BB625)
- - - - - - - - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBB201)
5 4 3 5 3 4 4 5 3 2 3 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBB202)
5 4 3 5 3 4 4 5 - 2 3 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBB203)
5 4 3 5 3 4 4 5 3 2 3 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBB204)
5 4 3 5 3 4 4 5 3 2 3 4 5
Yer Örtücü Süs Bitkileri
(BB612)
5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 2 4 4
İlişkili ders sayısı / 78 72 73 73 72 73 73 73 73 72 73 72 73 72
İlişki ağırlığı 298249265269270269270281259268224273271
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir