Özel Kabul Koşulları:

Bahçe Bitkileri Programı, Bahçe Bitkileri Bölümü veya Ziraat Mühendisliği ve Bitkisel Üretim Programlarının Bahçe Bitkileri Alt Programı ile Ziraat Fakültesinin diğer bölümleri (Bitki Koruma, Tarla, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Tarım Ekonomisi, Tarım Teknolojileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama ve Gıda Mühendisliği) mezun olmak. Ziraat Fakültesinin Bahçe Bitkileri dışındaki diğer bölümlerden mezun olanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır (Bkz. Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği Madde 6).