Program Hakkında Bilgi

Ziraat Mühendisleri veya Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği konularında seçim yaparak eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar. Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans programına lisans eğitimini Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Mühendisliği Programı, Bitkisel Üretim Programında yapmış mezunlar veya Bilimsel Hazırlık Programına katılmak koşuluyla diğer lisans mezunları başvurabilmektedir. Öğrenciler, Yüksek Lisans programda eğitim-öğretimleri süresince dersler, seminer ve tezden oluşan toplam 120 AKTS yi tamamlamak zorundadırlar.
Program ISCED Kodu

621
Programın Kredisi

120
Programın Süresi

4 yarıyıl (en fazla 6 yarıyıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bahçe bitkileri alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte elaman yetiştirilmesini ve öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedefleyen Bahçe Bitkileri Bölümü Tezli Yüksek Lisans programında mezunların bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirmesi; bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenilemesi; Bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapması ve sorunları çözebilmesi hedeflenmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.