Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13
Bahçe Bitkileri Araştırmalarında Yazım ve Sunum Teknikleri
(BB600)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bahçe Bitkileri Gen Kaynakları ve Muhafazası
(BB581)
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım ve Uygulumaları
(BB552)
4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5
Bahçe Ürünlerinin Özel Muhafaza Teknikleri I
(BB547)
4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3
Bitki Büyüme Düzenleyiciler ve Meyvecilikte Kullanım Alanları
(BB024)
4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3
Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Bahçe Bitkilerinde Kullanımı
(BB005)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Çoğaltma Meteryali Üretim Teknikleri
(BB526)
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Makromantarların Taksonomisinde Kullanılan Morfolojik ve Moleküler Yön.
(BB017)
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4
Moleküler Genetik Uygulamaları
(BB568)
3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3
Temel Moleküler Genetik
(BB571)
3 4 2 2 3 4 3 5 3 3 3 4 3
Tropik ve Subtropiklerde Ilıman İklim Meyve Yetiştiriciliği
(BB028)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
İlişki ağırlığı 47464641444644504446434444
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir