Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 003 Fitopatolojide Sanitasyon Zorunlu 3 3 6
BK 004 Subtropik bitki virüs hastalıkları ve aphid ilişkisi Zorunlu 3 3 6
BK 005 Hastalıktan ari üretim materyali elde etme teknikleri Zorunlu 3 3 6
BK 006 Bitkilerde görülen Spiroplasma hastalıkları, epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü Zorunlu 3 3 6
BK 007 Hastalık ve Bitki Besleme İlişkisi Zorunlu 3 3 6
BK 027 Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması Zorunlu 3 3 6
BK 029 Hasat Sonu Hastalıklar Zorunlu 3 3 6
BK 031 Zehirli Yabancı Otlar Zorunlu 2 2 6
BK 036 Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti Zorunlu 2 2 6
BK 049 Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması Zorunlu 3 3 6
BK 050 Ekosistemde Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkisi Zorunlu 2 2 6
BYE BK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE BK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLBK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBKS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBKS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBKT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLBKT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 162 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 014 Bitki Patolojisinde Özel Konular 2 2 6
BK 018 Yabancı Ot Ekolojisi 2 2 6
BK 037 Entomolojide Moleküler Yöntemler 3 3 6
BK 041 Bitkilerde Hastalık Oluşturan Viroidler ve Tanılama Yöntemleri 2 2 6
BK 042 Akaroloji 2+1 2.5 6
BK 044 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II 4 4 6
BK 045 Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I 4 4 6
BK 501 Canlılarda Enerji Mekanizması 2 2 6
BK 502 Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu 2+2 3 6
BK 503 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I 2 2 6
BK 504 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II 2 2 6
BK 505 Böceklerin Sınıflandırılması I 4 4 6
BK 506 Böceklerin Sınıflandırılması II 4 4 6
BK 508 Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri 4 4 6
BK 510 Bitki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler 2+2 3 6
BK 511 Bitki Patolojen Bakterilerinin Tanımı İçin Teknikler I 3 3 6
BK 520 Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı 4 4 6
BK 521 Turunçgil Patolojisi 4 4 6
BK 523 Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma 3 3 6
BK 526 Fitopatolojide Seroloji 3 3 6
BK 527 Yabancı ot Sistematiği 3 3 6
BK 528 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II 4 4 6
BK 531 Herbolojide Ekolojik Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 2 2 6
BK 533 Fitopatolojide Temel Laboratuvar Teknikleri 2+2 3 6
BK 534 Bitkilerde Patojen Toprak Kökenli Funguslar 2+2 3 6
BK 535 Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I 4 4 6
BK 540 Genel Moleküler Biyoloji 4 4 6
BK 551 Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri 2+2 3 6
BK 553 Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri 3 3 6
BK 558 Moleküler Viroloji 3 3 6
BK 560 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II 3 3 6
BK 562 Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar 3 3 6
BK 563 Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I 3 3 6
BK 564 Entomolojide Örnekleme Yöntemleri 2+2 3 6
BK 565 Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu 3 3 6
BK 566 Yabancı Otların Alternatif Kontrol Yöntemleri ve Biyolojik Mücadele Uygulamaları 4 4 6
BK 570 Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II 2+2 3 6
BK 571 Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri 3 3 6
BK 574 Nematolojinin Prensipleri 3 3 6
BK 579 Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi 4 4 6
BK 582 Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları 2 2 6
BK 585 Özel Sebze Zararları 2+1 2.5 6
BK 587 Kentsel Entomoloji 2+2 3 6
BK 588 Vektör Böcekler 3 3 6
BK 589 Ilıman İklim ve Meyve Zararlıları 2+2 3 6
BK 590 Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji 3+2 4 6
BK 591 Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları 3 3 6
BK 594 Bioindikatör Böcekler 2 2 6
BK 599 Bitkisel Kökenli Herbisitler 2 2 6
BK 602 Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri 2+2 3 6
BK 605 Entomolojide Toksikoloji 2 2 6
BK 609 Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri 2+2 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler