Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Bitki Koruma (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır