Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7
Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma
(BK523)
2 3 3 5 5 3 5
Akaroloji
(BK042)
- - - - - - -
Antagonistlerin Bitki Patolojisindeki Rolleri
(BK553)
4 2 2 4 2 3 4
Bağ ve Üzümsü Meyve Zararlıları
(BK582)
2 2 2 2 2 3 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYEBK1)
1 - - 5 2 1 1
Bioindikatör Böcekler
(BK594)
2 - - - 2 - -
Bitki Fungal Hastalıklarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanılanması
(BK027)
- 2 3 4 5 2 3
Bitki Hastalıkları Mücadelesinde Kullanılan Kimyasallar
(BK562)
1 2 - 3 - 4 2
Bitki Patojen Bakterilerin Tanımında Kullanılan Teknikler II
(BK570)
3 3 4 5 4 3 4
Bitki Patojen Funguslarının Laboratuvar Teknikleri
(BK551)
5 5 5 5 5 5 5
Bitki Patolojen Bakterilerinin Tanımı İçin Teknikler I
(BK511)
3 4 4 2 4 2 4
Bitki Patolojisinde Özel Konular
(BK014)
4 3 4 5 3 4 4
Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolu
(BK565)
5 5 5 5 5 5 5
Bitki Virüs Hastalıklarının Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler
(BK510)
3 4 4 3 4 2 1
Bitkilerde görülen Spiroplasma hastalıkları, epidemiyolojisi, tanısı ve kontrolü
(BK006)
2 4 4 4 4 4 4
Bitkilerde Hastalık Oluşturan Viroidler ve Tanılama Yöntemleri
(BK041)
4 4 5 4 4 5 5
Bitkilerde Patojen Toprak Kökenli Funguslar
(BK534)
5 5 - 5 - 5 -
Bitkisel Kökenli Herbisitler
(BK599)
3 3 4 5 5 5 5
Böcek ve Akar Üretim Teknikleri ve Kitle Üretimleri
(BK602)
3 4 3 4 1 3 2
Böceklerde Preparat Yapma Teknikleri
(BK609)
2 3 1 1 5 1 1
Böceklerin Sınıflandırılması I
(BK505)
4 4 3 5 4 3 5
Böceklerin Sınıflandırılması II
(BK506)
4 4 3 5 4 3 5
Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu
(BK502)
1 2 2 1 - 1 4
Canlılarda Enerji Mekanizması
(BK501)
3 4 3 3 3 3 4
Ekosistemde Yabancı Ot-Hastalık-Böcek İlişkisi
(BK050)
2 4 3 5 5 3 3
Entomolojide Biyoteknik Savaşım Yöntemleri
(BK571)
1 2 2 2 2 1 2
Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II
(BK528)
4 - - 5 4 - 5
Entomolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I
(BK535)
4 - - 5 4 - 4
Entomolojide Moleküler Yöntemler
(BK037)
2 2 4 4 5 2 5
Entomolojide Örnekleme Yöntemleri
(BK564)
1 3 4 2 1 5 2
Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri II
(BK504)
1 2 1 1 1 2 3
Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri I
(BK503)
2 2 2 2 2 2 2
Entomolojide Toksikoloji
(BK605)
3 - 2 2 - 4 -
Fitopatolojide Bilgisayar ve Donanımı Kullanımı
(BK520)
- - - - 5 - 5
Fitopatolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirmesi
(BK579)
- - - - 5 - 5
Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri I
(BK563)
4 5 5 5 4 5 5
Fitopatolojide Özel Araştırma Yöntemleri II
(BK560)
5 3 3 5 5 5 5
Fitopatolojide Sanitasyon
(BK003)
4 4 3 4 2 4 4
Fitopatolojide Seroloji
(BK526)
5 5 5 5 5 5 5
Fitopatolojide Temel Laboratuvar Teknikleri
(BK533)
3 3 4 5 5 2 -
Genel Moleküler Biyoloji
(BK540)
4 4 4 4 3 3 4
Hasat Sonu Hastalıklar
(BK029)
1 - - 3 1 3 3
Hastalık ve Bitki Besleme İlişkisi
(BK007)
4 2 2 4 2 4 4
Hastalıktan ari üretim materyali elde etme teknikleri
(BK005)
3 4 3 4 4 4 4
Herbolojide Ekolojik Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
(BK531)
1 3 3 4 4 5 3
Ilıman İklim ve Meyve Zararlıları
(BK589)
2 2 2 2 2 2 2
Kentsel Entomoloji
(BK587)
- - - 4 1 4 4
Meyve Ağaçlarında Uygulamalı Biyoteknoloji
(BK590)
4 2 5 4 5 5 5
Mikolojide Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması
(BK049)
1 5 3 3 5 3 3
Moleküler Viroloji
(BK558)
4 4 3 4 5 2 5
Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi I
(BK045)
- - - - - - -
Nematolojide Denemelerin Kurulması ve Değerlendirilmesi II
(BK044)
- - - - - - -
Nematolojinin Prensipleri
(BK574)
- - - - - - -
Özel Sebze Zararları
(BK585)
1 3 3 4 3 5 3
Seminer
(YLBKS102)
1 2 2 4 1 1 5
Seminer
(YLBKS101)
1 2 2 4 1 1 5
Subtropik bitki virüs hastalıkları ve aphid ilişkisi
(BK004)
3 5 4 4 4 5 4
Tez Çalışması
(YLBKT302)
1 2 2 4 5 1 5
Tez Çalışması
(YLBKT301)
1 2 2 4 5 1 5
Turunçgil Patolojisi
(BK521)
4 5 5 4 4 4 4
Turunçgil ve Subropik Meyve Zararlıları
(BK591)
2 2 2 2 - 3 2
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBK201)
1 2 2 5 5 1 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBK203)
1 2 2 5 5 1 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBK204)
1 2 2 5 5 1 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLBK202)
1 2 2 5 5 1 5
Vektör Böcekler
(BK588)
1 2 2 2 1 2 3
Yabancı Ot Araştırma Yöntemleri
(BK508)
3 3 3 5 5 4 3
Yabancı Ot Ekolojisi
(BK018)
3 3 4 5 4 4 5
Yabancı ot Sistematiği
(BK527)
- 4 5 5 5 3 5
Yabancı Otlar ve Ekim Nöbeti
(BK036)
2 3 3 3 5 3 5
Yabancı Otların Alternatif Kontrol Yöntemleri ve Biyolojik Mücadele Uygulamaları
(BK566)
2 3 3 5 5 4 3
Zehirli Yabancı Otlar
(BK031)
2 4 5 4 3 3 5
İlişkili ders sayısı / 72 63 59 58 65 63 63 64
İlişki ağırlığı 162186182252231193249
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir