Program Hakkında Bilgi

Kültür bitkilerine ekonomik zarar veren böcekler, akarlar, abiyotik ve biyotik (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs, viroid ve nematod) etmenler ile yabancı otların üretim alanına verdiği zararlar çalışma konuları arasındadır. Bunların mücadelesinde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı bölümümüzde öğretilir. Bölüm, çeşitli bitki koruma aktiviteleri için gerekli olan uygun olanaklara sahiptir. Modern ekipmanlarla donanımlı her disipline ait laboratuvarlar, yaklaşık 40 dekarlık bölüm araştırma ve uygulama alanı, sera ve iklim odaları, entomoloji ve fitopatoloji anabilim dallarında yürütülen araştırmalara olanak sağlamaktadır. Üçüncü sınıfın sonunda yaz stajı yapılması zorunludur. Dört yıllık lisans eğitiminin sonunda Bitki Koruma Bölümünden mezun Ziraat Mühendisi ünvanı verilir.
Program ISCED Kodu

621
Programın Kredisi

21
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Program, kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri alma, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Literatür tarama, araştırma yapma, deneme kurma ve değerlendirme ile tez yazımı konularında eğitim almalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı