Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE BY1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE BY2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLBY 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBY 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBY 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBY 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBYS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBYS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBYT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLBYT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BY 011 Ecophysiology 2 2 6
BY 019 Genetik ve Metabolik Hastalıklar 3 3 6
BY 021 Su Mikrobiyolojisi 2 2 6
BY 028 Bitki Örneklerinin Teşhis ve Herbaryum Teknikleri 4 4 6
BY 030 Hücre Döngüsü ve Kanserin Genetik Temeli 3 3 6
BY 500 Mikrobial Ekoloji 3 3 6
BY 504 İleri Hücre Fizyolojisi 3 3 6
BY 517 Böcek Beslenme Fizyolojisi 3 3 6
BY 522 Biosfer ve Noosfer II 3 3 6
BY 526 Toprak Biyolojisinde Araştırma Yöntemleri 1 1 6
BY 527 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 2+2 3 6
BY 533 Biosfer ve Noosfer I 3 3 6
BY 539 Çimlenme Ekolojisi 3 3 6
BY 549 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri 1 1 6
BY 551 Böceklerde Üreme Fizyolojisi 2 2 6
BY 552 Sitogenetik 3+1 4 6
BY 560 Stomaların Yapı ve Mekanizmaları ve Fotosentez-Transpirasyon ilişkileri 3 3 6
BY 566 Moleküler Genetik II (Önşart Lisans Genetik) 3 3 6
BY 572 Water Pollution and Fish Physiology 3 3 6
BY 573 Metals and Their Compounds in the Enviroment 3 3 6
BY 574 Toxic Effects of Metals and Pesticides on Animals 3 3 6
BY 576 Sucul Ekosistemlerde Ağır Metallerin Etkileri 3 3 6
BY 577 Genetik Madde Transferinde Kullanılan Vektörler 3 3 6
BY 582 Türkiye`nin Flora ve Vejetasyon Yapısı 3 3 6
BY 586 Böceklerde Protein Metabolizması 3 3 6
BY 588 Bakteri Genetiği 3 3 6
BY 593 Mikrobiyoloji Laboratuvar Teknikleri 3 3 6
BY 594 Doğadaki Patojen Organizmalar 2 2 6
BY 596 Çevre Mikrobiyolojisi ve Ekolojisi 2 2 6
BY 599 Parazitoidlerde Parazit-Konak İlişkileri 3 3 6
BY 607 Bakteriyel Plazmidler 3 3 6
BY 611 DNA Klonlama ve Gen Kütüphanelerinin Hazırlanması 3 3 6
BY 614 Deniz Kirliliği 2 2 6
BY 619 Böceklerde Sindirim Metabolizması 2 2 6
BY 621 Türkiyenin Sulak Alan Bitkileri ve Vejetasyonu 3 3 6
BY 639 Etnobotanik 3 3 6
BY 640 Parazitoid Böceklerin in vitro Kültürleri ve Beslenmeleri 2 2 6
BY 641 Endüstriyel Enzimler ve Kullanım Alanları 3 3 6
BY 653 Hayvansal Dokularda Mikropreparasyon Yöntemleri 2+2 3 6
BY 663 Vejetasyon Dinamiği 2+2 3 6
BY 667 Moleküler Genetik I (Önşart Lisans Genetik) 4 4 6
BY 694 Bitkilerde Stress Tipleri ve Direnç Mekanizmaları 3 3 6
BY 701 Ekotoksikoloji 3 3 6
BY 702 Eutrophication 3 3 6
BY 703 Tatlısu Ekolojisi 2 2 6
BY 704 Aquatic Biodiversity 2 2 6
BY 707 PAGE Teknikleri 2 2 6
BY 709 Akdeniz Ekosistemlerinde Yangın Ekolojisi 3+1 3.5 6
BY 715 Water Quality Monitoring 3 3 6
BY 717 Wetland and Estuarine Ecology 2 2 6
BY 720 Böcek Fizyolojisi II 3 3 6
BY 722 Entomofaj Böceklerin Beslenme Fizyolojisi 3 3 6
BY 725 Mitokondrial DNA Hasarları ve Patogenezi 3 3 6
BY 726 Biyoteknolojiye Giriş 3 3 6
BY 732 Protein Metabolizması 2 2 6
BY 735 Böcek Fizyolojisi I 3 3 6
BY 739 Extremofiller 2 2 6
BY 742 Genetik ve Kompleks Hastalıklar II 2 2 6
BY 747 Oksidatif stres ve antioksidan savunma 2 2 6
BY 749 Pestisitler ve etki mekanizmaları 3 3 6
BY 750 Psikrofil Organizmalar ve Biyoteknolojik Önemi 2 2 6
BY 754 Endüstriyel Biyoteknoloji 3 3 6
BY 755 Genetik ve Kompleks Hastalıklar I 2 2 6
BY 758 İleri Biyokimya II 3 3 6
BY 764 Virus Analogu Hücresel Partiküller 3 3 6
BY 765 Prokaryotik Çeşitlilik 2 2 6
BY 768 Basidiomycet lerden Ekstrasellüler Enzim Üretimi 2 2 6
BY 771 Bitkilerde Oksidatif Stres ve Analiz Yöntemleri 3 3 6
BY 775 Tohum Yapısı ve Çimlenme Fizyolojisi 2 2 6
BY 777 İleri Biyokimya I 3 3 6
BY 781 Anaerob Kültür Teknolojisi 3 3 6
BY 785 Mikroorganizma identifik PCR ve RFLP 2 2 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler