Amaçlar

: Bu program, tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Hedefler

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.