Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Böyle bir uygulama yoktur.

Üst Kademeye Geçiş

Bu program sonunda, Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yeterli kriterleri sağlamak suretiyle Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör olarak görev yapabilirler.