Amaçlar

Öğrencinin Biyomedikal Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedefler

Programın amacı insan sağlığı ile ilgili sorunların çözülmesinde bilgilerini en iyi şekilde kullanan, nitelikli yüksek mühendislerin yetiştirilmesidir. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.