Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere; matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin teknik yaklaşımlarını uygulayarak problemleri çözüme ulaştırabilme, 2-Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme, 3-Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme

- Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlayabilme

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme,Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi,

- Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri tanımlama. Biyomedikal mühendisliğiyle ilgili problemleri modelleme.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme, Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları farkında olma

Ögrenme Yetkinligi

- Mühendislik bakış açısıyla tıp doktorunun bilimsel çalışmalarındaki problemlerini ve isteklerini anlayabilme

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme