Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar, "Biyomedikal Yüksek Mühendisi" ünvanıyla birçok alanda, farklı amaçlı ve ölçekteki kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.