Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE BT1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE BT2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLBT 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBT 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBT 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBT 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLBTS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBTS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLBTT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLBTT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BT 003 In Vitro Fidan Üretim Teknikleri 2 2 6
BT 004 Temel Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş 2 2 6
BT 005 Bitkilerde Katlanmış Haploid Üretimi 4 4 6
BT 006 İmmünogenetik 2+2 3 6
BT 007 Genel Mikrobiyoloji 2 2 6
BT 011 İnsan İmmün Sistemi, Otoimmünite ve Hastalık İlişkileri 2 2 6
BT 013 Amino Asit Biyokimyası I 2+2 3 6
BT 014 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), Optimizasyonu ve Sonuçlarının Görüntülenmesi 2+2 3 3
BT 015 Hemoglobin Biyokimyası I 2+2 3 6
BT 016 Genel Parazitoloji 2 2 2
BT 017 Moleküler Tekniklerin Veteriner Parazitolojideki Kullanım Alanları 2 2 2
BT 019 Paraziter Arı Hastalıklarının Tanısında Kullanılan Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler 2 2 2
BT 021 Böcek Sistematiğinde Moleküler Tekniklerinin Kullanımı 2+2 3 6
BT 022 Nanobiyoteknoloji 4 4 6
BT 023 Model Organizmalarda Biyokimyasal Toksikoloji 3 3 6
BT 025 Süt ve Süt Ürünleri Biyoteknolojisi 3 3 6
BT 026 Elektromanyetik Alanlar ve Tıpta Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri 3+2 4 6
BT 027 Balıklarda Ağır Metal Toksisitesi 2+2 3 6
BT 028 Biyopolimer Teknolojisi 4 4 6
BT 031 Ilıman İklim Meyvelerinde Zararlı Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıkların Tanılanması 2+2 3 6
BT 032 Alfa Talasemiler 2+2 3 6
BT 033 Su Ürünleri İşlemede Nanoteknoloji Kullanımı 3 3 6
BT 035 Bitki Islahı ve Genetiğinde Güncel Uygulamalar 3 3 6
BT 036 Alabalık Hastalıklarında Moleküler Yöntemler 3 3 6
BT 037 Sağlıkta BiyoteknolojikGelişmeler 4 4 6
BT 038 Gıda Kaynaklı Zoonozların Moleküler Tanısı 2+2 3 6
BT 039 Protein Kimyasına Giriş 2+2 3 6
BT 040 İNSAN BİYOKİMYASI-II 4 4 6
BT 041 Deney Hayvanlarında Hastalık Modelleri; Oluşturulması ve Uygulamaları 3+2 4 6
BT 043 Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler 4 4 6
BT 045 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I 3 4 6
BT 046 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - II 3+2 4 6
BT 047 Balık Sağlığı Yönetimi 3 3 6
BT 048 Transgenik Hayvan Teknolojisi ve in vivo Model Oluşturma 4 4 6
BT 049 Beta Talasemiler 2+4 4 6
BT 050 Enzim İmmobilizasyonu ve İmmobilize Enzimler 3 3 6
BT 051 Moleküler Genetik Yöntemlerin Klinik Uygulamaları - I 3+2 4 6
BT 052 Mikroorganizmalarda Gen Klonlama 3 3 6
BT 053 Mikroalglerden Biyoyakıt Üretimi 2+2 3 6
BT 055 İNSAN BİYOKİMYASI-I 4 4 6
BT 059 Biyoteknolojide Biyofizik 4 4 6
BT 061 İlaç Biyoteknolojisi 4 4 6
BT 065 Nörofizyoloji ve Hayvan Davranışlarının Genetik Temelleri 4 4 6
BT 067 HAYVAN HASTALIKLARI AŞI BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 4 4 6
BT 069 HAYVAN VİROLOJİSİ 4 4 6
BT 071 ANTİBIYOTİK DUYARLILIK YÖNTEMLERI 4 4 6
BT 073 Biyokataliz 3 3 6
BT 075 Hayvansal Biyoteknolojide Laboratuvar Uygulamaları 2+2 3 6
BT 077 Hayvansal Dokularda İmmunohistokimyasal ve İmmunositokimyasal Tekniklerin Uygulanması 2+2 3 6
BT 500 Genetik ve Çevre 3 3 6
BT 502 Protein Biyokimyası 3+2 4 6
BT 503 Madencilikte Biyoteknoloji 3 3 6
BT 504 Sağlıkta Biyoteknoloji 2 2 6
BT 505 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 2 2 6
BT 506 Bitki Islahı ve Tohumculuğunda Biyoteknoloji Uygulamaları 3 3 6
BT 507 Mikrodizilerin İstatistik Analizi 3 3 6
BT 508 Python ile Biyoinformatik Yazılım Geliştirme 4 4 6
BT 509 Genetik Mühendisliğine Giriş 3 3 6
BT 510 Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulamaları 2 2 6
BT 512 Genin Moleküler Biyolojisi 3 3 6
BT 513 Tarla Bitkilerinde Biyoteknloji 2 2 6
BT 514 Bitkilerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları ve Biyogüvenlik 2+2 3 6
BT 516 Çevre Biyoteknolojisi 3 3 6
BT 517 Bitki Doku Kültürleri 3 3 6
BT 519 Rekombinant DNA Teknolojisi 3 3 6
BT 521 Bitki Virüs Hastalıklarının Moleküler Biyolojisi 2+2 3 6
BT 523 Çevre Biyoprosesleri 3 3 6
BT 524 Enzim Biyoteknolojisi 2 2 6
BT 525 Algal Biyoteknoloji 2+2 3 6
BT 526 Genetik Kaynakların Biyoteknolojik Yöntemler ile Muhafazası 3 3 6
BT 527 Gıda Enzimolojisi 3 3 6
BT 528 Filogenetik Analiz 3+2 4 6
BT 530 Gıda Güvenliği ve Gıda Güvenliğinde Kullanılan Biyoteknolojik Yöntemler 3 3 6
BT 532 Biyoteknolojide Tekrarlanan Ölçümlü Deneme Planları 3 3 6
BT 534 Aroma Maddeleri Biyosentezi 3 3 6
BT 538 Biyoteknolojide Etik ve Biyogüvenlik 2 2 6
BT 541 Kanser Tanı ve Tedavisinde Biyoteknolojinin Yeri 2 2 6
BT 542 Biyoteknolojide Kullanılan Malzemeler 2 2 6
BT 545 Moleküler Endokrinoloji 3 3 6
BT 547 Biyomateryal Bilgisi 2+2 3 6
BT 548 Tohum ve Gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Analizi 3+2 4 6
BT 550 Gıda Biyoteknolojisi 2 2 6
BT 554 Biyogirişimcilik 3 3 6
BT 556 Sağlık Endüstrisinde Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 3 6
BT 557 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Gıda Sanayisi 2 2 6
BT 560 Biyoteknolojide Enstrümental Analiz ve Analitik Yöntemler II 2+2 3 6
BT 561 Biyoteknolojide Enstrümental Analiz ve Analitik Yöntemler I 2+2 3 6
BT 562 Bağcılıkta in vitro Tekniklerin Kullanımı 3+1 3.5 6
BT 565 Balık Genetiği ve Islahı 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler