Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlar, "Yüksek elektrik-elektronik mühendisi" ünvanıyla birçok farklı alanda, farklı amaçlı ve farklı ölçekteki kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.