Yngilizce Yeterlik Yçerikleri Tanymlanmamy?, Türkçe verilerle i?lem yapylyyor

Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders
0 dersin PY'leriyle ilişki düzeyi(Yok [0])
0 dersin PY'leriyle ilişki düzeyi(Az [1])
0 dersin PY'leriyle ilişki düzeyi(Orta [2,3])
0 dersin PY'leriyle ilişki düzeyi(Çok [4,5])