Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Advanced Object Oriented Analysis and Programming
(EM013)
4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4
Afet ve Acil Durum Yönetimi
(EM004)
1 1 4 5 5 4 5 5 5 5 2 3 5 4 5
Database Management and Decision Support Systems
(EM518)
3 3 3 - 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Discrete Optimization
(EM551)
4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 2 2 4
Electronic Commerce
(EM527)
5 4 3 1 5 4 5 3 4 5 5 4 4 4 3
İleri Mühendislik Ekonomisi
(EM553)
4 5 5 5 5 5 5 3 - 4 2 3 2 5 5
İleri Programlama Teknikleri
(EM008)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5
İleri Verimlilik Analizi
(EM543)
3 1 3 3 3 3 3 - 3 1 1 2 4 4 -
İnsan Gücü Planlaması
(EM532)
4 4 3 5 3 3 3 4 4 1 2 3 3 3 3
İnsan Kaynaklarında Yeni Gelişmeler
(EM526)
4 3 3 4 3 2 2 - 4 5 5 3 - 4 4
Modern ve Bütünleşik Yönetim Sistemleri
(EM005)
3 3 4 5 5 3 4 4 4 4 - 3 3 5 4
Pazarlama İletişimi ve Pazar Yönetimi
(EM536)
1 1 1 2 1 - - 1 3 3 4 3 1 3 3
Production Lines
(EM015)
5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 3
Strategic Management
(EM521)
3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4
Technology Management and Transfer
(EM548)
4 4 3 3 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5
İlişkili ders sayısı / 15 15 15 15 14 15 14 14 13 14 15 14 15 14 15 14
İlişki ağırlığı 535255546256564957534650465755
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir