Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE FK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE FK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
FK 500 Quantum Mechanics I Zorunlu 4 4 6
FK 501 Mathematical Methods in Physics I Zorunlu 4 4 6
FK 502 Electromagnetic Theory I Zorunlu 4 4 6
FK 503 Analytical Mechanics Zorunlu 4 4 6
YLFK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLFK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLFK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLFK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLFKS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLFKS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLFKT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLFKT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 120 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
FK 001 Dozimetrik Malzemeler I 3 3 6
FK 002 Dozimetrik Malzemeler II 3 3 6
FK 003 Lüminesans Çeşitleri ve Uygulama Alanları I 3 3 6
FK 004 Lüminesans Çeşitleri ve Uygulama Alanları II 3 3 6
FK 007 Accretion Power in Astrophysics I 3 3 6
FK 008 Accretion Power in Astrophysics II 3 3 6
FK 009 Fizikte Matematiksel Yöntemler I 2+1 2.5 6
FK 010 Klasik Elektrodinamik I 2+1 2.5 6
FK 011 Analitik Mekanik 2+1 2.5 6
FK 012 Kuantum Mekaniği I 2+1 2.5 6
FK 017 Lüminesans Dozimetreleri I 3 3 5
FK 018 Endüstriyel Sistemlerde Enerji ve Ekserji Analizleri 3 3 5
FK 019 Yenilenebilir Hidrojen Teknolojileri 3 3 6
FK 020 Lüminesans Dozimetreleri II 3 3 5
FK 021 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Ekserji Analizi 3 3 6
FK 026 Dinamik Difüzyonda Matematiksel Metodlar 3 3 6
FK 506 Superconductors and Their Applications 3 3 6
FK 507 Condensed Matter Physics 4 4 6
FK 510 Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Metodları II 3 3 6
FK 512 Nötrino Fiziği II 3 3 6
FK 513 Solid State Device Physics I 3 3 6
FK 518 Physical Principles of Magnetism 4 4 6
FK 520 Solid State Device Physics II 3 3 6
FK 527 Yüksek Enerji Fiziğinde Veri Analiz Metodları I 3 3 6
FK 528 Spectroscopy II 3 3 6
FK 529 Nötrino Fiziği I 3 3 6
FK 535 Spectroscopy I 3 3 6
FK 539 Introduction to Gepgraphic İnformation System 4 4 6
FK 555 Electro-Optic Properties of Thin Film Devices 3 3 6
FK 563 Special Topics in Non-Crystalline Materials I 3 3 6
FK 574 Special Topics in Non-Crystalline Materials II 3 3 6
FK 579 Magnetic Properties of Magnetic Alloys 3 3 6
FK 584 LHC Deneyleri II 3 3 6
FK 587 Sayısal Görüntü İşleme I 3 3 6
FK 589 Expert Systems 2 2 6
FK 590 High Energy Astrophysics II 3 3 6
FK 591 LHC Deneyleri I 4 4 6
FK 592 Application of Expert Systems 2 2 6
FK 597 Semiconductor Heterostructures 3 3 6
FK 600 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular II 3 3 6
FK 601 Uzaktan Algılama Fiziği I 3 3 6
FK 602 Düşük Boyutlu Kuantum Sistemler II 3 3 6
FK 603 Numerical Solution of Ordinary and Partial Differential Equations 3 3 6
FK 605 Parçacık Fiziğinde Güncel Konular I 3 3 6
FK 607 Düşük Boyutlu Kuantum Sistemleri I 3 3 6
FK 609 High Energy Astrophysics I 3 3 6
FK 610 Yarıiletkenlerin Fotoelektrik Özellikleri II 3 3 6
FK 613 Yarıiletkenlerin Fotoelektrik Özellikleri I 3 3 6
FK 615 Güneş Enerjisi 3 3 6
FK 617 Isı ve Kütle Transferi 3 3 6
FK 618 Güneş Pilleri II 3 3 6
FK 621 Güneş Pilleri I 3 3 6
FK 623 Amorf Materyallerin Elektronik Prosesleri 3 3 6
FK 624 Microelectronics Technology II 3 3 6
FK 627 Microelectronics Technology I 3 3 6
FK 638 Programming Language C II (Advanced) 3 3 6
FK 640 Lineer ve Lineer Olmayan Optik II 4 4 6
FK 641 Programming Language C I (Introduction) 3 3 6
FK 643 Lineer ve Lineer Olmayan Optik I 4 4 6
FK 644 Elektrooptik Kristaller II 3 3 6
FK 647 Elektrooptik Kristaller I 3 3 6
FK 650 Zayıf Etkileşmeler II 3 3 6
FK 653 Zayıf Etkileşimler I 3 3 6
FK 674 Yarıiletken Fiziği II 4 4 6
FK 675 Yarıiletken Fiziği I 4 4 6
FK 684 Magnetik Malzemelerin Elde Edilmesi ve Fiziksel Özelliklerin Saptanması 3 3 4
FK 686 Parçacık Fiziğinde Kullanılan Detektörler II 3 3 6
FK 687 Parçacık Fiziğinde Kullanılan Dedektörler I 3 3 6
FK 694 Örgü Dinamiği 3 3 6
FK 695 Kristallerin Fiziksel Özellikleri 3 3 6
FK 698 Statistics for Nuclear and Particle Physicist II 3 3 6
FK 699 Statistics for Nuclear and Particle Physicist I 3 3 6
FK 702 Solar Radiation Data From Satellite Images II 4 4 6
FK 703 Solar Radiation Data From Satellite Images I 4 4 6
FK 704 Introduction to Remote Sensing II 3 3 6
FK 705 Introduction to Remote Sensing I 3 3 6
FK 718 Fononlar 3 3 6
FK 719 Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi 3 3 6
FK 722 Sağlık Fiziği II 3 3 6
FK 723 Sağlık Fiziği I 3 3 6
FK 727 Galvaniz Kaplama Tekniği I 3 3 6
FK 728 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler II 4 4 6
FK 729 Elektromanyetik Teoride Sayısal Yöntemler I 4 4 6
FK 731 Yoğun Madde Fiziği 3 3 6
FK 732 Manyetizmada Deneysel Metodlar 3 3 6
FK 734 Parçacık Fiziğine Giriş II 4 4 6
FK 735 Süperiletkenliğe Giriş ve Uygulamaları I 3 3 6
FK 737 Parçacık Fiziğine Giriş I 4 4 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler