Amaçlar

Fizik alanında yetkin ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmek. Güncel konularda araştırma yapmak ve ülkemizin gereksinimi olan alanlarda uygulamaya yönelik teknolojiler geliştirerek ülke yararına sunmak. Dünya kalitesi standartlarında eğitim ve öğretim vermek. Buna hizmet eden dinamik bir lisansüstü programlar oluşturmak ve geliştirmek. Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırma yapmak. Küresel rekabet ortamında gereken bilgi ve becerilerle donanmış, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri takip eden, bugünün ve geleceğin dünyasındaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkıda bulunan, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, kendine güvenen, girişimci, araştırma ve geliştirmeye önem veren, çağdaş, kültürlü, sosyal sorumluluk bilincine sahip, uzman, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabete açık, sahip olunan bilgileri gerek akademik yaşamda gerekse toplumsal süreçlerde uygulayabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Üniversite, sanayi ve diğer sektörlerdeki uygulamalarda yetkinliğe sahip ve çözüm üreten iletişimi yüksek tercih edilen bireyler yetiştirmek.

Hedefler

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve disiplinler arası çalışmalarda önem vererek yeni teknolojileri geliştirmek ve farklılık yaratan çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformlarda eğitim ve araştırmalarda söz sahibi, güçlü ve tercih edilen eğitim kurumu olmak.