Program Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek lisans programı 2 yıllık bir fizik eğitimini kapsamaktadır. Öğrencilerin 3 zorunlu dersin yanında en az 4 seçmeli dersi almaları gerekmektedir. Her bir ders 8 AKTS kredisine sahiptir. Tezli Yüksek lisans programı öğrencileri, zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, fiziğe ilişkin özel bir konuda araştırma yaparlar ve elde ettikleri sonuçları içeren bir yüksek lisans tezini sunarlar.
Program ISCED Kodu

44
Programın Kredisi

21 kredi
Programın Süresi

2 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek uluslar arası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Egitim Şekli

Program tam zamanlıdır.