Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
YLJM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLJM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLJM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLJM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLJMS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLJMS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLJMT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLJMT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 84 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 002 Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi 4 4 6
JM 003 Kumtaşlarında Petrografik Analizler 2 2 6
JM 004 Sedimantolojide Analiz Teknikleri 3 3 6
JM 005 Sedimantolojide Verilerin Derlenmesi 3 3 6
JM 006 Kırıntılı Kayaçlarda Provenans Analizi 2 2 6
JM 011 Düşük Sıcaklık Termokronolojisi 3 3 6
JM 012 Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi 3 3 6
JM 014 İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi 3 3 6
JM 015 Tıbbi Jeoloji 4 4 6
JM 017 Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri 3 3 6
JM 018 İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi 3 3 6
JM 023 Yeraltı Enerji Depolama Alanlarının Belirlenmesinde Jeofizik Yöntemler 3 3 6
JM 024 Jeolojik Enerji Depolama Teknolojileri 3 3 6
JM 508 Tektonik ve Sedimantasyon 3 3 6
JM 509 Stratigrafik Verilerin Sentezi 4 4 6
JM 515 Resifler ve Biyolojik Yapılar 3 3 6
JM 516 Tersiyer Mikrofaunası 3 3 6
JM 517 Mikropaleontolojide Yeni Gelişmeler 3 3 6
JM 518 Paleojen Bentik Foraminifer Stratigrafisi 4 4 6
JM 519 İleri Mikropaleontoloji 3+1 3.5 6
JM 520 Ostrakod Stratigrafisi 3 3 6
JM 521 Biyostratigrafi 2 2 6
JM 522 Tersiyer Makrofaunası 3 3 6
JM 523 Stratigrafik Paleontoloji 3 3 6
JM 524 Paleontolojik Yaş Tayini 3 3 6
JM 526 Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam 2 2 6
JM 527 İleri Metallojeni 3 3 6
JM 530 Saha Hidrojeolojisi 4 4 6
JM 531 Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri 3 3 6
JM 552 Tünel Jeolojisi 4 4 6
JM 557 Basen Analizi 3 3 6
JM 559 Paleojen Stratigrafisi 3 3 6
JM 565 Sularda Kirlilik ve Kontrolü 4 4 6
JM 566 Aktüel Foraminiferler 3 3 6
JM 567 Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar 2 2 6
JM 572 Katı Atık Yöntemi 3 3 6
JM 579 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I 4 4 6
JM 586 Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II 4 4 6
JM 589 Jeokimyasal Verilerin Yorumu 4 4 6
JM 597 Jeomekanik 4 4 6
JM 599 Sismoloji ve Deprem Mühendisliği 3 3 6
JM 600 Şev Stabilitesi ve Islahı 3 3 6
JM 602 Mühendislik Jeolojisi Haritaları 3 3 6
JM 603 Radyometrik Yaş Tayini 2 2 6
JM 606 Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları 2 2 6
JM 608 Cevher Mikroskopisi 4 4 6
JM 617 Foraminifer Kavkı Biyometrisi 4 4 6
JM 618 Maden Jeolojisi 4 4 6
JM 620 Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar 3 3 6
JM 621 Paleosismoloji Temel Uygulamaları 3 3 6
JM 622 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri II 3 3 6
JM 623 İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I 3 3 6
JM 624 Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri 4 4 6
JM 625 Zeminlerin Isıl Özellikleri 4 4 6
JM 626 Maden Jeofiziği 3 3 6
JM 629 Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı 3 3 6
JM 631 Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı 4 4 6
JM 632 Geçirimsizleştirme Yöntemleri 3 3 6
JM 634 Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi 3 3 6
JM 636 Levha Tektoniği ve Temel Kavramları 4 4 6
JM 638 Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri 3 3 6
JM 641 İleri Zemin Mekaniği 3 3 6
JM 642 Heyelan Tematik Haritaları 4 4 6
JM 645 Baraj Jeolojisi 3 3 6
JM 647 Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları 4 4 6
JM 649 Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler