Kazanılan Derece:

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans düzeyinde eğitime 1982 yılında başlanmıştır. Jeoloji Mühendisliğinde Lisans programını tamamlamış olan öğrencilerin jeoloji ile ilgili her türlü problemi, bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen kendi alanlarında (yapısal, stratigrafi, sedimantoloji, maden yatakları, su ve çevre kirliliği, petrografi, baraj, yol, zemin etüdü vs.) ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen Jeoloji Mühendislerine ileri seviyede eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Anabilim Dalımızda öğrenci temelli bir eğitim-araştırma programı hedeflenmiştir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır.