Amaçlar

Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilen. Eleştirel yaklaşımla analiz ve sentez yapabilen, Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilecek, Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır. toplumsal ve bilimsel etik kurallarına saygılı ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek olan araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek programın eğitim amacıdır.

Hedefler

Jeoloji Mühendisliği alanındaki konularda edindiği derinlemesine bilgiler ile sistematik düşünme ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanma becerisine sahip olur. Jeoloji mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal etkilerini anlama, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak için gerekli sorumluluk bilincini, mesleki ve etik sorumluluğunu taşır. Uzmanlık alanı dahil tüm konularda bağımsız olarak bilimsel ve teknik araştırma yapabilir, araştırmalarının sonuçlarını yazılı ve/veya sözlü olarak sunabilir. Öğrenme Yetkinliği Mesleki gelişim için yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olacak, alanındaki yeni gelişmekte olan uygulamaları takip edecek ve bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilir. Bağımsız çalışma, takım çalışması ve disiplinlerarası çalışma yetisine sahip olur. İletişim ve Sosyal Yetkinlik Jeoloji mühendisliği projelerinin geliştirilmesinde ve ileri mühendislik problemlerinin çözümünde modern mühendislik, bilgisayar modelleme ve simulasyon araçlarını kullanır.