Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11
Baraj Jeolojisi
(JM645)
5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4
Basen Analizi
(JM557)
4 4 3 5 5 5 5 4 5 5 5
Biyostratigrafi
(JM521)
3 3 - 3 3 4 4 4 - 3 5
Cevher Mikroskopisi
(JM608)
3 4 2 5 5 5 3 5 4 3 4
Doğru Akım Özdirenç Düşey Elektronik Sondajı
(JM629)
5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Donmuş Zeminlerin Mekanik Özelikleri
(JM624)
3 3 3 4 3 5 3 4 3 4 4
Endüstri ve Yerleşim Alanlarının Belirlenmesinde Çevre Jeofiziği
(JM649)
4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5
Geçirimsizleştirme Yöntemleri
(JM632)
4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 5
Heyelan Tematik Haritaları
(JM642)
4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 5
İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri I
(JM623)
5 5 2 4 2 3 3 3 5 4 3
İleri Coğrafi Bilgi Sistemleri II
(JM622)
5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4
İleri Metallojeni
(JM527)
4 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5
İleri Metamorfik Kayaçlar Petrografisi
(JM014)
4 4 3 3 1 1 3 3 2 - 5
İleri Mikropaleontoloji
(JM519)
3 - 3 4 3 3 4 4 - 2 4
İleri Zemin Mekaniği
(JM641)
5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4
Jeolojik Enerji Depolama Teknolojileri
(JM024)
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5
Jeomekanik
(JM597)
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Jeotermal Hidrojeolojide Kavramlar
(JM567)
3 2 2 3 3 4 4 4 2 2 4
Katı Atık Yöntemi
(JM572)
4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4
Kentsel Planlama ve Arazi Kullanımı
(JM631)
5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5
Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi
(JM012)
5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 3
Kırıntılı Kayaçlarda Provenans Analizi
(JM006)
4 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5
Levha Tektoniği ve Temel Kavramları
(JM636)
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
Maden Jeofiziği
(JM626)
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
Maden Jeolojisi
(JM618)
4 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4
Mikroskop Teknikleri ve Mikroskopta Mineral Tayinleri
(JM531)
4 4 3 3 2 2 3 3 2 - 5
Mühendislik Jeolojisi Haritaları
(JM602)
4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5
Mühendislik Projeleri için Depremsellik Analizleri
(JM638)
5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4
Ofiyolit Jeolojisi ve Petrografisi
(JM002)
4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5
Ofiyolit Kayalarda Yaş Tayini Metodları ve Uygulamaları
(JM606)
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
Ostrakod Stratigrafisi
(JM520)
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi I
(JM579)
5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4
Önemli Mühendislik Projeleri İçin Jeolojik Yer Seçimi II
(JM586)
5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4
Paleojen Stratigrafisi
(JM559)
- - - - - - - - - - -
Paleontolojik Yaş Tayini
(JM524)
- - - - - - - - - - -
Paleosismoloji Temel Uygulamaları
(JM621)
1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2
Radyometrik Yaş Tayini
(JM603)
4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
Saha Hidrojeolojisi
(JM530)
4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4
Sedimantolojide Analiz Teknikleri
(JM004)
5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3
Seminer
(YLJMS102)
4 5 3 4 5 5 - 4 5 4 5
Sığ Sismik Verilerin Yorumu ve Analizi
(JM634)
5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
Sismik Kaynaklı Jeoteknik Sorunlar
(JM620)
4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4
Stabilite Analizlerinde Limit Denge Metodları
(JM647)
5 5 4 4 3 4 3 3 5 4 5
Stratigrafik Paleontoloji
(JM523)
3 4 4 5 - - - - - - -
Stratigrafik Verilerin Sentezi
(JM509)
3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Sularda Kirlilik ve Kontrolü
(JM565)
4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 5
Şev Stabilitesi ve Islahı
(JM600)
3 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5
Tektonik ve Sedimantasyon
(JM508)
4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5
Tersiyer Makrofaunası
(JM522)
- - - - - - - - - - -
Tez Çalışması
(YLJMT301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(YLJMT302)
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tıbbi Jeoloji
(JM015)
4 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5
Tünel Jeolojisi
(JM552)
5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLJM201)
5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLJM202)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLJM203)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLJM204)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yeraltı Enerji Depolama Alanlarının Belirlenmesinde Jeofizik Yöntemler
(JM023)
5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5
Zaman İçinde Yeryuvarı ve Yaşam
(JM526)
3 1 - 3 3 4 3 4 - 3 4
Zeminlerin Isıl Özellikleri
(JM625)
2 3 4 2 2 3 3 2 3 4 4
İlişkili ders sayısı / 60 57 56 55 57 56 56 55 56 53 54 56
İlişki ağırlığı 237233218234223234225238221231251
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir