Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı, 1982 yılında Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamış olup ilk mezunlarını 1984 yılında vermiştir. jeoloji ile ilgili her türlü problemi, bilimin bütün özelliklerini kullanarak çözebilen kendi alanlarında (yapısal, stratigrafi, sedimantoloji, maden yatakları, su ve çevre kirliliği, petrografi, baraj, yol, zemin etüdü vs.) ileri seviyede uzmanlaşmak isteyen Jeoloji Mühendislerine ileri seviyede eğitim alma fırsatı sunmaktadır. Anabilim Dalımızda öğrenci temelli bir eğitim-araştırma programı hedeflenmiştir.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

120
Programın Süresi

Dört Yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi aşamalarında rol alabilecek ve doğal olayları tanıyıp, nedenlerini araştırıp çözüm üretebilecek uzman mühendisler yetiştirebilmek amacıyla bir müfredat yürütmektedir. Böylece, Jeoloji Mühendisliği Bölümünde yüksek lisans yapan öğrenciler, gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla jeolojik problemleri tanımlayarak çözüm üretebileceklerdir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.