Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Sınavlar ve değerlendirilmesi "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" çerçevesinde yapılır. Öğrenciler her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.