Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.

- Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

- Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.

- Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.

- Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.

- Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.

- Alanında yeni teknolojiye ulaşır.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.

Ögrenme Yetkinligi

- Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.

- Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyibilgilendirerek bilinçlendirir.