Mezunların İstihdam Olanakları:

Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Merkezleri, Kamu ve Özel Sektör.