Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE MD1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE MD2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLMD 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMD 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMD 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMD 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMDS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLMDS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLMDT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLMDT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 96 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MD 001 Maden Arama Yöntemleri 3 3 6
MD 002 Maden İşletmelerinde Nakliyat Yöntemleri 3 3 4
MD 003 Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Hukuksal Sorunlar 3 3 5
MD 004 Mermer ve Diğer Parlatılabilen Malzemeler Teknolojisi 4 4 5
MD 006 Maden Drenaj Sorunları 3 3 6
MD 007 Risk Yönetimi 3 3 4
MD 008 Hidrometalurjik Sistemler 3 3 4
MD 009 Madencilikte İstatiksel Kalite Kontrol 4 4 6
MD 010 İnce Tane Zenginleştirme Yöntemleri 4 4 6
MD 011 Kömür Hazırlama ve Kullanımı 4 4 6
MD 012 Kömür Hazırlama Endüstriyel Uygulamaları 3 3 5
MD 014 Tanecik Mekaniği 3 3 6
MD 015 Tane Boyu Analiz Yöntemleri 3 3 5
MD 016 Nadir Topak ve Kıymetli Metallerin Kazanılması 3 3 4
MD 019 İş Kazaları ve Raporlama Teknikleri 3 3 6
MD 022 Endüstriyel Hijyen 4 4 6
MD 023 Maden İşletmelerinde Su Problemleri ve Çözüm Önerileri 4 4 6
MD 025 Açık İşletmelerde Ocak Dizaynı 3 3 5
MD 026 Delme ve Patlatma Dizaynı 4 4 6
MD 027 Madencilikte Hidrolik Güç Uygulamaları 3 3 4
MD 029 Madencilik Faliyetleri Sonrası Bozulan Sahaların Yeniden Düzenlenmesi 3 3 5
MD 030 Atık Madenciliği ve Ends.Değ. 3 3 4
MD 031 Sanayi Hammaddeleri ve Isıl Davranışlarının İncelenmesi 4 4 6
MD 032 Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İşyeri Güvenliği 3 3 5
MD 033 Maden İşletmelerinde Makine ve Ekipman Seçimi 3 3 4
MD 035 Madencilikte Bilgisayar Uygulama Teknikleri 4 4 5
MD 036 Endüstriyel Hammadde Madenciliği 3 3 4
MD 038 Bazı Madencilik Problemlerinin Optimizasyonu 3 3 4
MD 039 Yatak Modelleme Teknikleri 2 2 4
MD 040 Yeraltı Madenciliği Planlaması 3 3 5
MD 042 Bilgisayarda Algoritma Üretme Teknikleri ve Madencilik Problemlerine Uygulanması 4 4 6
MD 043 Fizikokimyasal İşlemler ile Cevher Zenginleştirme 3 3 5
MD 044 Cevher Hazırlamada Veri Analizi ve Modelleme 3 3 5
MD 045 Atıklardan Mineral Geri Kazanımı 3 3 4
MD 046 Zararlı Maden Artıkları ve Arıtma Yöntemleri 3 3 4
MD 048 İnsan Sağlığına Etki Eden Mineraller 4 4 4
MD 049 Madenciler İçin Sistematik Mineraloji 4 4 6
MD 050 Madencilik ve Malzeme 4 4 4


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler