Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

-

Üst Kademeye Geçiş

Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşullara göre tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.