Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Bakım Planlama ve Kontrolü
(MTY514)
4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 2 2
Bütünleşik Ürün Geliştirme
(MTY511)
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5
Endüstriyel Ergonomi
(MTY555)
4 4 3 2 3 3 3 4 1 1 1 2
Enerji Yönetimi
(MTY504)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Finansal Yönetim ve Mali Analiz
(MTY004)
4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
(MTY562)
4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4
İşletmelerde İnsan Gücü Planlaması
(MTY558)
4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 1 5
Maliyet Analizi ve Bütçeleme
(MTY005)
- - - - - - - - - - - -
Maliyet Analizi ve Mühendislik Ekonomisi
(MTY500)
4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 4 3
Metot Mühendisliği ve İş Ölçümü
(MTY003)
5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Projesi
(MTY200)
5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Mühendislik ve Teknolojide Proje Yönetimi
(MTY503)
4 4 2 5 3 4 4 4 5 4 2 4
Mühendislik ve Teknolojik Yönetim Projesi
(MTY201)
5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5
Mühendislikte Optimizasyon
(MTY512)
4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5
Örgütsel İletişim
(MTY551)
3 3 3 3 4 5 4 3 - - 1 5
Performans Yönetimi
(MTY549)
5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3
Stratejik Pazarlama Yönetimi
(MTY552)
3 1 1 3 3 - 4 2 2 - 1 1
Stratejik Teknoloji Yönetimi
(MTY502)
4 5 4 4 3 4 5 5 5 1 4 4
Üretim Sistemleri Tasarımı
(MTY554)
5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5
Üretim Yönetimi
(MTY002)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
İlişkili ders sayısı / 20 19 19 19 19 19 18 19 19 18 17 19 19
İlişki ağırlığı 827972828076787974626176
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir