Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Programdaki derslerin sınavları ve değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Program toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az 10 ders ve 1 dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisizdir ve başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirilir. Diğer derslerin başarı notu değerlendirilmesinde AA, BA, BB, CB, CC şeklinde not sistemi kullanılır. CC notu ise öğrenci genel not ortalaması 2,5 ve üzeri ise başarılı olarak kabul edilir.