Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezuniyet sonrası mezunların etkin liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, çağdaş planlama ve kontrol bilgi ve becerilerini kazanmış olmaları beklenmektedır. Mezunların sahip oldukları pozisyonlara Proje Müdürü, Ürün Müdürü, İmalat-Üretim Müdürü, Mühendislik Müdürü, Teknik Müdür ve Ar-Ge Müdürü örnek olarak verilebilir. Bu program mezunlarını mühendislik, teknoloji ve yönetim bilgilerini ve tekniklerini bütünleştirerek 21. yüzyılın yüksek teknoloji kuruluşlarında liderlik rolü üstlenecek mühendis ve teknik elemanlar olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.