Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Bilgi Sistemleri Tasarımı
(MTY510)
3 4 4 4 5 3 3 3 5 4 3 3
Bilgi Yönetimi ve Bilişim Teknolojisi
(MTY547)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bütünleşik Ürün Geliştirme
(MTY511)
5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5
Endüstriyel Ergonomi
(MTY555)
4 4 3 2 3 3 3 4 1 1 1 2
İnsan Kaynakları Mühendisliği
(MTY507)
3 4 3 4 5 5 4 - 3 5 5 4
İşletmelerde İnsan Gücü Planlaması
(MTY558)
4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 1 5
Mühendisler İçin Yeni Yönetim Yaklaşımları
(MTY557)
3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3
Mühendislikte Uygulamalı İstatistik
(MTY501)
4 4 5 4 5 2 4 3 4 3 3 5
Örgütsel İletişim
(MTY551)
3 3 3 3 4 5 4 3 - - 1 5
Stratejik Pazarlama Yönetimi
(MTY552)
3 1 1 3 3 - 4 2 2 - 1 1
İlişkili ders sayısı / 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 8 10 10
İlişki ağırlığı 353533354033353030272536
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir