Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE MM1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE MM2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
MM 001 Kentsel Koruma Politikaları Zorunlu 3 3 6
MM 002 Kentsel Koruma Uygulamaları Zorunlu 3 3 6
MM 003 Mimari Tasarımda Metamorfik Yaklaşım Zorunlu 3 3 6
MM 004 Mimarlık/Kimlik İlişkisi Zorunlu 3 3 6
MM 006 Geçmişten Günümüze Anadolu'da Konut ve Değişimi Zorunlu 3 3 6
MM 531 İleri Mimari Proje I Zorunlu 3 3 6
YLMM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLMMS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLMMS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLMMT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLMMT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 132 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MM 532 İleri Mimari Proje II 3 3 6
MM 538 Yapay Çevrede Kalite II 3 3 6
MM 540 Bina Programlama 3 3 6
MM 541 Yapay Çevrede Kalite I 3 3 6
MM 545 Bina Değerlendirme 3 3 6
MM 546 Depreme Dayanıklı Taşıyıcı Sistem Tasarımı 3 3 6
MM 547 Mimari Tasarımda Ergonomik Faktörler ve Ergonomi Teknikleri 3 3 6
MM 549 Mimarlıkta Bilgisayar Kullanımı ve Uygulamaları 2+1 2.5 6
MM 555 Fiziksel Çevrede Anlamsal Analiz 3 3 6
MM 557 Yapı Biyolojisi 3 3 6
MM 558 Konutta Sözsüz İletişim 3 3 6
MM 559 Kent Morfolojisi 3 3 6
MM 560 Tipolojik Tasarım Kriterleri 3 3 6
MM 561 Mimarlıkta Anlamsal ve Dizimsel Değerler 3 3 6
MM 562 Tarihi Çevrede Yeni Yapı 3 3 6
MM 563 Bilgisayar Destekli Betonarme Analiz 3 3 6
MM 564 Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarımda Düşünce Sistematiği 3 3 6
MM 566 Mimaride Görsel Anlatım Biçimi: Fotoğraf 3 3 6
MM 568 Çelik Yapılar ve Tasarım İlkeleri 3 3 6
MM 569 Kültür ve Mekan Araştırmaları 3 3 6
MM 571 Mimari Ürünlerin Okunması Üzerine Yöntem Analizleri 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler