Amaçlar

Mekan düzenleme alanında çevresel kültürel ve teknik bağlamda eğitim vererek, öğrencilere çağdaş gelişimler konusunda uzmanlık kazandırmak, bilimsel alanda gelişmelerini sağlamak ve yenilikçi yaklaşımlarla deneyim kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, kuramsal ve kültürel derslerin yanısıra seminerlerle uygulama laboratuvarları ve stüdyolardaki pratik çalışmalarla teknik becerileri artırılarak, çağdaş ve profesyonel düzeyde yetiştirileceklerdir. Öğrenciler ilgi alanlarına göre seçecekleri derslerle uzmanlık alanlarını belirleyeceklerdir.

Hedefler

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, fiziksel çevre kontrolü, taşıyıcı sistem, yapı elemanları ve yapı malzemesi alanlarında; kuramsal ve uygulamaya yönelik, yaratıcı, yenilikçi, çevreye uyumlu, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalar ortaya koyan, yeni kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için daha az doğal kaynak ve enerji tüketilmesi gerektiği bilincine sahip, güncel-geleceğe yönelik bina teknolojilerini etkin ve doğru tasarlayan ve kullanan, ulusal-uluslararası akademide veya sektörde başarılı uzman meslek insanları yetiştirmektir.