Önceki Programin Tanınması:

Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara ilgili anabilim dalının olumlu görüşü de alınarak yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişler ancak ders alma süresi içerisinde ve yarıyıl başlarında yapılabilir. Yabancı dilin zorunlu bulunduğu anabilim dallarında lisansüstü programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin ingilizce yeterlik belgesine eşdeğer bir belge yanısıra almış bulunduğu derslerle birlikte başvurması veya ingilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir.