Ölçme ve Değerlendirme ve Puanlama:

Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders başarı notu olarak verilir:
AA-4,00, BA-3,50, BB-3,00, CB-2,50, CC-2,00, DC-1,50, DD-1,00, FF-0,00, DZ(Devamsız)-0,00, E(Eksik), BL (Başarılı), BZ (Başarısız).
(2) Uzmanlık alan dersi, dönem projesi ve seminer derslerinde başarılı olan öğrencilere başarılı (BL), başarıyla sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BZ) notu verilir. Başarısız (BZ) notu ayrıca; alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları için başarısız olma durumunda da kullanılır. Başarılı (BL) veya başarısız (BZ) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, dönem projesini ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle zamanında teslim edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin başarı notu bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce ilgili enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (BZ)’ye dönüşür. Kredili/kredisiz derslerin notlarının akademik takvimde belirtilen süre içinde girilmemesi halinde not FF/BZ olarak kabul edilir.
Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrencilere akademik takvimde belirtilen tarihlerde bütünleme sınav hakkı tanınır. Bütünleme sınavından alınan not yarıyıl sonu sınav notu olarak değerlendirmeye alınır.