Mezunların İstihdam Olanakları:

Yüksek mimar ünvanı ile mimarın ihtiyaç duyulduğu alanlarda uzmanlaşmış olarak çalışmanın yanısıra mimarlık doktora programlarına katılabilirler. Üniversitelerin ilgili alanlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler.