Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE PM1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE PM2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
PM 001 Kurakçıl Bahçeler Zorunlu 2 2 6
YLPM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLPM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLPM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLPM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLPMS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLPMS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLPMT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLPMT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 102 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
PM 002 Kent Mobilyaları Tasarımı 3 3 6
PM 003 Peyzaj Mimarlığında İleri Tasarım 3 3 6
PM 004 Büyümeyi Düzenleyici Maddeler ve Süs Bitkilerinde Kullanımı 2 2 6
PM 005 Havza Eko-Hidrolojisi 3 3 6
PM 006 Kıyı Alanları Yönetimi 3 3 6
PM 508 Çevre Politikası 3 3 6
PM 518 Rekresyonel Planlama Organizasyonu 3 3 6
PM 523 Akdeniz Doğal Bitki Örtüsü 3 3 6
PM 527 Kaktüsler ve Sukkulentler 3 3 6
PM 543 Peyzaj Mimarlığında İleri Bilgisayar Uygulamaları 3 3 6
PM 544 Kaynakların Turizm Amaçlı Kullanımı 3 3 6
PM 545 Turizm Coğrafyası 3 3 6
PM 546 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kıyı Yönetiminde Uygulamaları 3 3 6
PM 561 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulamaları 3 3 6
PM 563 ÇED Yöntemleri 3 3 6
PM 566 Mevsimlik ve Çok Yıllık Otsu Süs Bitkileri 2+2 3 6
PM 568 Peyzaj Planlamada Nicel Yöntemler 2 2 6
PM 570 Peyzaj Tasarımında Üç Boyutlu Modelleme 3 3 6
PM 573 SÇD Stratejik Çevresel Değerlendirme 3 3 6
PM 580 Ekolojik Planlama 3 3 6
PM 581 Doğal Kaynak Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 3 3 6
PM 582 Peyzaj Patern Analizleri 3 3 6
PM 584 Enerji Planlaması ve Etki Değerlendirme Sistemleri 3 3 6
PM 585 Peyzaj Tasarımında Algılama ve Davranış 3 3 6
PM 586 Kentsel Mekan Kimliği ve Peyzaj Mimarlığı 3 3 6
PM 587 Uzaktan Algılamaya Dayalı Çevresel Değişim Tespiti ve Zaman Serisi Analizleri 3 3 6
PM 588 Habitat Sınıflama ve Vejetasyon Analizi 3 3 6
PM 589 Korunan Alanların Planlanması 3 3 6
PM 591 Mekansal Planlama Kuramları 3 3 6
PM 602 Coğrafi Bilgi Sistemleri Temelli Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 3 3 6
PM 604 Peyzaj Analizinde Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemlerinin Kullanımı 3 3 6
PM 606 Peyzaj Planlamada Çevresel Modelleme 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler