Kazanılan Derece:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Su ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Yüksek Lisans