Amaçlar

Bu programın amacı alanında araştırma yaparak ulusal ve uluslar arası düzeyde bilgi ve yöntemlere ulaşan, bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir.

Hedefler

Hedef programa kabul edilen öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.