Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15
Antioksidanlar
(SAİ511)
5 - 2 4 - - - - 3 - - - 4 4 4
Av Araçları ve Avlama Yöntemlerinin Ortama Etkileri
(SAİ529)
5 1 3 4 5 5 4 4 4 2 - - 1 1 -
Balık Beslemede Vitaminler ve İz Elementler
(SAİ501)
5 2 - 2 - - 2 - 2 - - - - - 4
Balık Tütsüleme yöntemleri
(SAİ517)
5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
Balıkçılıkta Alternatif Ürünler
(SAİ552)
5 4 4 3 2 3 3 3 3 2 1 1 3 3 1
Balıkta Bozulma Etmeni Bakteriler ve Gıda Kaynaklı Patojenlerin Moleküler Tanımlanması
(SAİ021)
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 4
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri
(SAİ536)
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5
İleri Balık Besleme Biyokimyası
(SAİ503)
5 - 3 3 - 3 2 - - - 2 - - - 3
İleri Balık Besleme Fizyolojisi
(SAİ504)
5 4 4 5 - - - - 3 - - - - 2 4
İleri Besin Kimyası
(SAİ509)
5 2 - 4 - - 4 - 3 - 2 3 3 5 4
Kabuklu su ürünlerinde Biyoaktif Bileşenler
(SAİ012)
3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3
Kabuklu Su Ürünlerinde Kalite Değişimleri
(SAİ017)
4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3
Kabuklu ve Yumuşakça İşleme Yöntemleri
(SAİ553)
5 5 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1
Karma Yemler ve Analiz Teknikleri
(SAİ502)
5 3 - 3 - - - - 3 - - - - 4 5
Labaratuvarda Çalışma Kuralları
(SAİ508)
5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5
Omurgasız Su Ürünleri Avcılığı
(SAİ524)
5 1 3 4 5 5 4 4 4 2 - - 1 1 -
Pasif Av Araçları Avcılığı ve Av Verimi Üzerine Etkili Faktörler
(SAİ533)
3 4 3 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 2 4
Pasif Av Araçlarında Seçicilik
(SAİ526)
3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3
Seminer
(YLSAİS101)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Seminer
(YLSAİS102)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Su Ürünleri Biyokimyası ve Etkileyen Faktörler
(SAİ530)
5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 1 3 4 2 -
Su Ürünleri Gıda Enzimolojisi
(SAİ539)
5 4 4 4 3 3 5 2 5 2 3 4 4 3 1
Su Ürünleri İşlemede Yeni Yöntemler
(SAİ548)
3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4
Su Ürünleri Toksinleri
(SAİ541)
4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
Su Ürünlerinde Analiz Yöntemleri
(SAİ506)
5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5
Su Ürünlerinde Biyokimyasal ve Fiziksel Bozulma Parametrelerinin Belirlenmesi
(SAİ547)
5 4 4 5 5 4 5 4 4 2 1 3 4 2 -
Su Ürünlerinde Fermentasyon Teknolojisi
(SAİ016)
4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4
Su Ürünlerinde Fonksiyonel Gıdalar
(SAİ551)
4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3
Su Ürünlerinde Paketleme Yöntemleri
(SAİ521)
5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
Su Ürünlerinde Uygulamalı Bozulma Analizleri
(SAİ525)
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
Su Ürünlerinin Dondurularak Muhafazası ve Kalite Değişimleri
(SAİ010)
5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 -
Su Ürünlerinin İnsan Beslenmesindeki Önemi
(SAİ532)
5 4 3 4 2 3 4 2 4 2 2 3 3 5 1
Surimi Teknolojisi
(SAİ008)
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4
Taze Su Ürünlerinde Kalite Kontrol ve Muhafaza
(SAİ505)
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
Temel Avcılık Teknikleri
(SAİ543)
2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 -
Tez Çalışması
(YLSAİT301)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tez Çalışması
(YLSAİT302)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Trol Balıkçılığı ve Seçiciliği
(SAİ545)
4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3
Türkiye Balıkçılığı Yapısal Analizi
(SAİ540)
3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 4 3 4
Uzmanlık Alan Dersi
(YLSAİ201)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLSAİ202)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLSAİ203)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi
(YLSAİ204)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İlişkili ders sayısı / 43 43 41 40 43 37 38 40 37 42 37 37 36 39 41 37
İlişki ağırlığı 194162164174152154159143166136127138155151146
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir