Mezuniyet Koşulları:

Çukurova Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.