Program Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi programının amacı avcılık teknikleri, av araçları seçiciliği, sürdürülebilir balıkçılık yönetimi , su ürünlerinin işlenmesi , su ürünlerinin güvenliği ve kalite kontrol analizleri, su ürünlerinin besinsel bileşenleri ve su ürünlerinde biyoteknoloji ve nanoteknoloji uygulamaları konularında araştırmalar yapmak ve Lisans diplomasına sahip öğrencileri, bu alanlarda uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen, öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak eğitmektir. Bu anabilim dalında 7 Profesör, 3 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi görev almaktadır.
Program ISCED Kodu

0721: Gıda (01.3 - 541) 0888: Ziraat, Ormancılık, Balıkçılık, Veterinerlik, Disiplinlerarası programlar 0839: Balıkçılık, başka yerde sınıflandırılmamış (01.2, 01.8, 01.9 - 629) 0831: Balıkçılık (01.5 - 624)
Programın Kredisi

120 AKTS
Programın Süresi

4 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu programda toplam 37 lisansüstü ders bulunmaktadır. Öğrencinin eksiklikleri ve ilgisine göre diğer disiplinlerden de ders alınabilmektedir.Buna ek olarak, öğrenciler danışmanları ile uzmanlık kursları, tez çalışmaları ve seminer dersleri gerçekleştirmektedirler. Öğrenci uygulamalarının yapıldığı ve araştırmaların yürütüldüğü 7 adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.