Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
14301 043 Topics ın aquaculture fısheries and conservation Zorunlu 0 0 6
15491 070 Fundamentals envıronmental economıcs Zorunlu 0 0 3
BYE ST1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE ST2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
YLST 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLST 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLST 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLST 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
YLSTS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLSTS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
YLSTT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
YLSTT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 105 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ST 001 Sucul Kaplumbağaların Biyolojisi 2 2 6
ST 002 Sucul Ekonomik Omurgasızlar 2 2 6
ST 004 Tehlikeli ve Zehirli Balıklar 2 2 6
ST 005 Denizel Kemikli Balıklar ve Biyoekolojileri 3 3 6
ST 006 Türkiye Kıyıları 2+2 3 6
ST 008 Denizel Zooplankton 3 3 6
ST 009 Araştırma ve Deneme Metotları I 3 3 6
ST 010 Alglerin Ticari Uygulamaları 2+2 3 6
ST 011 Su Ürünleri için Moleküler Büyolojik Yöntemler 3 3 6
ST 012 Balık Geçitleri 3 3 6
ST 014 Denizel Alglerden Yararlanma Olanakları 2+2 3 6
ST 015 Çevre Sorunlarına Bağlı Balık Ölümleri 2 2 6
ST 021 Laboratuar Ortamında Mikroalg Kültürü 2+2 3 6
ST 502 Fotobiyoreaktörlerde Alg Üretimi 2+2 3 6
ST 508 Türkiye Gölleri 3 3 6
ST 509 İleri Oşinografi 3 3 6
ST 516 Su Omurgalıları Karşılaştırmalı Anatomisi 3 3 6
ST 519 Deniz Kirliliği 2 2 6
ST 521 Balıklarda Yaş Tayini Yöntemleri 3 3 6
ST 522 Sucul Ekosistemlerde Üretim 3 3 6
ST 523 Su Kirliliğinde Biyodeneyler 3 3 6
ST 526 Denizel Algler 2+2 3 6
ST 527 Planktonda Nicel Analizler ve Biyomas Tahmin Yöntemleri 3 3 6
ST 529 Kıyı Yönetimi ve Planlaması 2 2 6
ST 530 Popülasyon Biyolojisi 3 3 6
ST 532 İç Su Alg Ekolojisi 3 3 6
ST 533 Akdeniz Ekzotik Faunası 2 2 6
ST 535 İleri Omurgasızlar Zoolojisi 2 2 6
ST 539 Kıyısal ve Sulak Alan Ekosistemleri 3 3 6
ST 540 Denizel Bentoz 4 4 6
ST 541 Denizel Yumuşakçalar 3 3 6
ST 543 Su Altı Dalış Tekniği 2 2 6
ST 544 Balık Genetiği 3 3 6
ST 549 Su Örneği Alma ve Analiz Yöntemleri 2 2 6
ST 551 Türkiye Balıkçılığı ve Sorunları 2 2 6
ST 559 Ekonomik Öneme Sahip İçsu Balıklarının Biyoekolojik Özellikleri 2 2 6
ST 561 Endemik ve İstilacı İçsu Balıkları 2 2 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler